Lekcije

Osobine materijala
Pretraživanje materijala na internetu
Pribor za mjerenje, obilježavanje i pričvršćivanje
Izrada jednostavnog predmeta od dostupnih materijala
Programi u MakeCode-u
Rad sa promjenjljivima
Uslovi – vježbanje
Ciklusi
Ciklusi – vježbanje
Uslovi