Lekcije

Atinska demokratija i zlatno doba Atine
Peloponeski ratovi
Makedonska država
Vjerovanja Grka, mitovi i igre
Grčka i helenistička kultura
Helenistička kultura
Antički Rim (nastanak države)
Rimske provincije i romanizacija
Državno i društveno uređenje u Rimu
Rim u doba Carstva
Pad Rimskog carstva
Vjerovanja starih Rimljana
Počeci hrišćanstva (osnovne odlike hrišćanstva)
Privreda u Starom Rimu
Rimska kultura
Područja Crne Gore u rimskoj državi
Spomenici kulture iz rimskog perioda u Crnoj Gori