Lekcije

Zašto učimo njemački jezik
Upoznavanje
Kako se zoveš? (Wie heist du?) - obnavljanje
Alphabet (Abeceda)
Popunjavanje formulara
Was mag ich (Šta volim)
Das mag ich(Šta volim?) -Obnavljanje
Internet-Chat
Moj razred
Moj razred (lične zamjenice, prezent)
Obnavljanje prezenta
Moji prijatelji
Brojevi do 20
Obnavljanje "Stvari za školu"
Mein Schultag-Uhrzeiten (Moj dan u školi-satnica)
Mein Schultag-Stundenplan (Moj dan u školi-raspored časova)
Obnavljanje lekcije "Životinje" (da/ne pitanja; W-pitanja)
Hobi, uvod, 5. lekcija
Šta radiš u slobodno vrijeme?
Slobodno vrijeme/dogovor