Lekcije

search button
Lection thumbnail
Funkcije
Lection thumbnail
Linearna funkcija
Lection thumbnail
Grafik linearne funkcije
Lection thumbnail
Funkcije sa apsolutnim vrijednostima
Lection thumbnail
Grafička metoda za riješavanje jednačina, nejednačina i sistema jednačina
Lection thumbnail
Grafik linearne funkcije ll dio
Lection thumbnail
Podudarnost trouglova III i IV stav
Lection thumbnail
Podudarnost trouglova I i II stav
Lection thumbnail
Rastojanje izmedju 2 tačke,dijeljenje duži u datoj razmijeri,površ. trougla
Lection thumbnail
Razni oblici jednačine prave
Lection thumbnail
Četvorougao
Lection thumbnail
Analitička geometrija - utvrdjivanje

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.