Lekcije

Lične zamjenice
Utvrđivanje gradiva
Srećni princ i druge bajke, O. Vajld 1
Srećni princ i druge bajke, O. Vajld 2
Sistematizacija (jezik)
Sistematizacija književnost
M. Miljanov – Primjeri čojstva i junaštva
M. Miljanov – Primjeri čojstva i junaštva (nastavak)
Putopis
Putopis - pisanje
Pravilno pisanje spojeva prijedloga i zamjenica
Orfej i Euridika
Prezent
Perfekat
Utvrđivanje (prezent i perfekat)
Kanjoš Macedonović prvi čas
Kanjoš Macedonović, nastavak, drugi čas
Govorna vježba, lik Kanjoša
Aorist
Pridjevi (deklinacija)