Lekcije

Put stvaraoca 2. dio
Futur I
Glagolski pridjev trpni
Dječaci Pavlove ulice
Pravopis – Pisanje naziva stanovnika, kontinenata...
Imenski predikat
Obnavljanje – imenski predikat
Pravopis - Pisanje atributa, nadimaka, vlastitih imena
Priprema za kontrolni zadatak/sistematizacija
Pravi i nepravi objekat
Strah od knjige
Nezvaničan i zvaničan poziv
Pokazne i pridjevske zamjenice
Smrt majke Jugovića prvi- 1. dio
Smrt majke Jugovića - 2. dio
Futur drugi
Opravdanje
Prosti i složeni glagolski predikat
Imperativ
Utvrđivanje zamjenice, glagolski oblici, predikat