Lekcije

Obnavljanje: Atmosfera, procesi u atmosferi, vremenski elementi
Klima, klimatski faktori i klimatski tipovi
Obnavljanje: Klima, klimatski faktori i klimatski tipovi
Rotacija i njene posljedice - ponavljanje i vježbanje
Ponavljanje i vježbanje - Revolucija i njene posljedice
Predstavljanje zemljine površine (obnavljanje)
Određivanje položaja tačaka na zemljinoj površini (obnavljanje)
Orijentacija (obnavljanje)
Građa Zemlje, unutrašnje sile, kontinenti i okeani (obnavljanje i vježbanje)
Spoljašnje sile (obnavljanje i vježbanje)
Atmosfera i klimatski elementi (obnavljanje)
Klimatski faktori i tipovi klime na Zemlji (obnavljanje)
Hidrosfera
Hidrosfera (osnovni pojmovi) obnavljanje
Okeani i mora, razuđenost obale
Osobine i kretanje morske vode
Razuđenost obale, osobine i kretanje morske vode, ponavljanje
Podzemne vode
Rijeke (osnovni podaci)
Jezera i led na zemlji