Lekcije

Podzemne vode i rijeke (ponavljanje)
Jezera i led na Zemlji, odnos čovjeka prema vodama (obnavljanje)
Prirodne zone i njihov uticaj za život na Zemlji
Prirodne zone i biljni i životinjski svijet u njima (obnavljanje)
Prirodne zone i odnos čovjeka prema njima (obnavljanje 2)
Stanovništvo - pojam, elementi i struktura
Pojam stanovništva i elementi stanovništva, ponavljanje
Uticaj prirodnih uslova za naseljenost na Zemlji i strukture stanovništva (obnavljanje)
Naselja - pojam, tipovi i funkcija
Naselja i tipovi naselja, pojam urbanizacije, obnavljanje
Stanovništvo i naselja, sistematizacija
Prirodna i geografska sredina
Prirodni resursi i sekundarne sirovine
Prirodna i geografska sredina, prirodni resursi i odnos čovjeka prema prirodi, obnavljanje
Privreda i djelatnosti privrede, geografske regije
Privredne djelatnosti i geografska regija (obnavljanje)
Prirodne zone i odnos čovjeka prema njima (obnavljanje)