Lekcije

Predmet i značaj izučavanja hemije
Opšta pravila ponašanja u laboratoriji
Fizička i hemijska svojstva i promjene supstanci
Mjere mase, temperature i zapremine supstanci
Čiste supstance, elementi i jedinjenja, smješe
Homogene i heterogene smješe
Rastvorljivost (zavisnost od temperature)
Klasifikuje supstance na osnovu svojstava
Pravila pisanja hemijskih simbola
Veza izmedju Ar(relativne atomske mase) i mase atoma 8.02.-12.02
Periodni sistem elemenata 22.02.-26.02