Lekcije

Osnove SketchUp-a
Osnovna konstrukcija kuce u SketchUp-u
Materijali u SketchUp-u
Energetska efikasnost
Organizacija rada u poljoprivrednoj proizvonji
Tehnička sredstva u poljoprivrednoj proizvodnji
MakeCode okruženje
Promjenjljive
Uslovi i ciklusi
Uslovi i ciklusi - vježbanje
Funkcije bez argumenata
Funkcije sa argumentima
Funkcije - vjezbanje 1
Funkcije - vjezbanje 2