Lekcije

Trougao – elementi, vrste, obim
Trougao – elementi, vrste, obim - zadaci
Visine, težišne duži i bisektrise trougla
Zbir unutrašnjih uglova kod trougla
Zbir spoljašnjih uglova kod trougla
Zbir uglova trougla
Jednakokraki trougao
Pravougli trougao sa jednim uglom od 30°
Odnos uglova i stranica trougla
Nejednakost trougla
Trougao - sistematizacija
Podudarnost trouglova: definicija, prvo i drugo pravilo
Podudarnost trouglova: treće i četvrto pravilo
Stavovi podudarnosti trouglova
Srednja duž trougla
Konstrukcija simetrale duži/uglova.Konstrukcija normale.Konstrukcija uglova
Elementarne konstrukcije trougla
Elementarne konstrukcije trougla II
Težište i ortocentar trougla
Skup racionalnih brojeva