Lekcije

Nejednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu Q, nastavak
Skup Q, obnavljanje
Četvorougao
Uglovi četvorougla
Uglovi četvorougla, vježbanje
Paralelogram
Vrste paralelograma i njihova svojstva
Konstrukcija paralelograma
Trapez
Vrste trapeza i njihova svojstva
Deltoid
Konstrukcija kružnice opisane oko trougla i upisane u trougao
Ortocentar trougla
Težište trougla
Elementarni kombinatorni zadaci
Značajne tačke trougla. Elementarni kombinatorni zadaci
Četvorougao – vježbanje - 1. dio
Četvorougao – vježbanje - 2. dio