Lekcije

Priprema za kontrolni zadatak
Opis radnog postupka
Sistematizacija (tekstovi)
Sistematizacija (gramatika)
Glasam za ljubav 1 – G. Olujić
Glasam za ljubav 2 – G. Olujić
Prijedlozi
Opis nastanka pojave
Derviš i smrt 1 – M. Selimović
Derviš i smrt 2 (nastavak interpretacije) – M. Selimović
Potencijal i optativ
Nepostojano a
Pripovijedanje
Imanje, N. Lopičić, prvi čas
Imanje, N. Lopičić, nastavak
Imperfekat
Potencijal imperfekta
Priprema za kontrolni zadatak
Prva palatalizacija
Druga palatalizacija