Lekcije

Potencijalna energija
Kinetička energija-zadaci
Potencijalna energija-zadaci
Zakon održanja mehaničke energije
Obnovljivi izvori energije
Računski zadaci (Rad, snaga, energija)
Pritisak
Paskalov zakon
Hidrostatički pritisak
Računski zadaci - 1. dio
Računski zadaci - 2. dio
Atmosferski pritisak
Periodično kretanje
Periodično kretanje, kružno ravnomjerno kretanje
Oscilovanje matematičkog i opružnog klatna
Talasno kretanje
Zvuk
Količina toplote
Temperatura-temperaturne skale
Temperatura-računski zadaci