Lekcije

Računski zadaci - 2. dio
Periodično kretanje
Periodično kretanje, kružno ravnomjerno kretanje
Oscilovanje matematičkog i opružnog klatna
Talasno kretanje
Zvuk
Talasno kretanje-računski zadaci
Unutrašnja energija
Količina toplote
Temperatura-temperaturne skale
Količina toplote-računski zadaci
Toplotna razmjena
Fazni prelazi
Fazni prelazi-ZADACI
Temperatura-računski zadaci
Računski zadaci 1
Računski zadaci 2