Lekcije

Afrika (klima, vode biljni i životinjski svijet) obnavljanje gradiva
Karakteristike stanovništva afričkog kontinenta
Prirodna bogatstva, privredne karakteristike i regije Afrike
Afrika stanovništvo i privreda (obnavljanje gradiva)
Sjeverna Amerika, geografski položaj, otkriće i prirodne odlike
Sjeverna Amerika –prirodne karakteristike (obnavljanje)
Stanovništvo i privreda Sjeverne Amerike
Stanovništvo, privreda i uloga SAD i Kanade u svijetu (obnavljanje)
Prirodne i društvene karakteristike Srednje Amerike
Srednje Amerika (obnavljanje)
Društvene i privredne karakteristike Južne Amerike
Južna Amerika – društvene karakteristike (obnavljanje)
Geografski položaj, prirodne i društvene karakteristike Australije i Okeanije
Australija i Okeanija- društvene karakteristike (obnavljanje)
Polarne oblasti (Arktik i Antarktik)
Arktik i Antarktik (obnavljanje)