Lekcije

Transformacije izraza sa korijenima 1
Transformacije izraza sa korijenima 2
Koordinatna osa i skupovi tačaka na koordinatnoj osi
Stepen sa prirodnim izložiocem; množenje i dijeljenje stepena sa jednakim osnovama
Stepen sa prirodnim izložiocem; množenje i dijeljenje stepena sa jednakim osnovama, nastavak
Množenje i dijeljenje stepena jednakih izložioca; stepen stepena
Monomi, slični monomi, sabiranje i oduzimanje sličnih monoma
Monomi, slični monomi, sabiranje i oduzimanje sličnih monoma
Množenje i stepenovanje monoma
Višečlani algebarski izrazi - 1. dio
Višečlani algebarski izrazi 2.dio
Množenje višečlanih algebarskih izraza monomom
Množenje višečlanih algebarskih izraza monomom - 2. dio
Množenje binoma - 1. dio
Množenje binoma 2.dio
Rastavljanje na činioce, razlika kvadrata
Primjena formula za kvadrat zbira i kvadrat razlike
Pojam jednakosti, jednačine i rešenja jednačine
Rešavanje linearne jednačine sa jednom nepoznatom
Složeniji primjeri linearnih jednačina sa jednom nepoznatom