Lekcije

Primjena Pitagorine teoreme na romb
Površina trapeza
Primjena Pitagorine teoreme na trapez
Površina deltoida
Elementi kruga i kružnice, kružni lukovi, centralni i periferijski uglovi
Obim kruga
Površina kruga
Površina kružnog isječka, površina kružnog prstena
Pravougli koordinatni sistem u ravni
Pravougli koordinatni sistem u ravni vježbanje
Primjena Pitagorine teoreme na jednakostranični trougao
Površina i obim kruga, dužina kružnog luka, površina djelova kruga. Pravougli koordinatni sistem
Primjena pitagorine teoreme vježbanje 1
Primjena pitagorine teoreme vježbanje 2