Lekcije

Promjena prisvojnih zamjenica
Pozorište, bioskop, film
Muzika, koncert
Genitiv sa brojevima 2-5
Šta si u horoskopu?
Direktni i indirektni govor
Prehrambeni proizvodi
Ruska kuhinja
Duži oblik pridjeva i njegove funkcije
Kraći oblik pridjeva i njegove funkcije
Posjeta ljekaru
Najčešće upotrebljavani prilozi
Kakvo je vrijeme kod vas?
Komparativ
Književnost – književni klasici, A.S.Puškin
Bezlične rečenice (Мне хочется есть.)
Muzički idoli /Tekst: Naši muzički idoli
Imenice ženskog roda – treća promjena (тетрадь, кость..)
Imenice ženskog roda na -ия (Черногория)
Crtani filmovi