Lekcije

Rečenice, utvrđivanje
Mali princ 1
Mali princ 2
Sistematizacija (književnost, neumjetnički tekstovi)
Sistematizacija (gramatika, pravopis)
Padeži (obnavljanje)
Nominativ i vokativ
Pilipenda 1
Crni biseri – Jug Grizelj
Genitiv
Genitiv utvrđivanje
Starac i more prvi čas
Starac i more drugi čas
Dativ
Akuzativ
Utvrđivanje (dativ, akuzativ)
"Ljudi sjenke" - Aleksandar Ivanović I dio
"Ljudi sjenke" - Aleksandar Ivanović II dio
Instrumental
Lokativ