Lekcije

Strujni provodnik u magnetnom polju. Elektromotor
Fluks magnetnog polja. Faradejev zakon
Računski zadaci.Priprema za pismeni I dio
Svjetlost. Izvori svjetlosti. Zakon pravolinijskog prostiranja svjetlosti
Odbijanje svjetlosti
Ravna ogledala. Konstrukcija lika kod ravnog ogledala
Sferna ogledala
Konstrukcija lika kod izdubljenog i ispupčenog sfernog ogledala
Jednačina sfernog ogledala – I dio
Jednačina sfernog ogledala II dio
Prelamanje svjetlosti. Indeks prelamanja
Prelamanje svjetlosti kroz planparalelnu ploču i providnu prizmu
Računski zadaci (Ogledala)
Optička sočiva
Konstrukcija lika kod sabirnog i rasipnog sočiva
Jednačina sočiva i primjena
Nuklearno zračenje, zaštita i zagađenje
Astronomija
Sunčev sistem
Galaksije