Lekcije

Nafta
Nafta i ugljovodonici zagađivači okoline
Klase organskih jedinjenja sa kiseonikom
Alkoholi - predstavnici, podjela
Fizičke osobine alkohola
Hemijske osobine alkohola
Alkoholi obnavljanje
Karbonilna jedinjenja
Karboksilne kisjeline (struktura i nomenklatura)
Karboksilne kisjeline (reaktivnost i primjena)
Karboksilne kiseline zadaci
Estri obnavljanje
Masti i ulja
Masti i ulja obnavljanje
Ugljeni hidrati (monosaharidi)
Ugljeni hidrati (disaharidi i polisaharidi)
Ugljeni hidrati obnavljanje
Aminokiseline
Proteini