Lekcije

Zapremina piramide
Određivanje zapremine piramide
Površina i zapremina prizme i piramide
Izračunavanje površine i zapremine prizme i piramide
Definicija linearne jednačine sa dvije nepoznate i njen grafik
Sistem dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate: definicija, rešanja, ekvivalentne transformacije
Rješenja sistema linearnih jednačina i grafičko rješavanje
Rješavanje sistema dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate metodom zamjene
Metoda zamjene u rešavanju sistema linearnih jednačina – složeniji primjeri
Sistem dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate – rješavanje metodom suprotnih koeficijenata
Određivanje rješenja sistema linearnih jednačina metodom suprotnih koeficijenata- složeniji zadaci
Brojevi – Priprema za eksternu
Funkcija, proporcija, polinomi – Priprema za eksternu
Geometrija – Priprema za eksternu
Rješavanje zadataka pomoću sistema
Valjak
Površina i zapremina valjka
Kupa
Mreža kupe, površina kupe, zapremina kupe
Površina i zapremina kupe