Lekcije

Obnavljanje gradiva (lične zamjenice u akuzativu, veznik glagola)
Obnavljanje gradiva (prijedlozi sa dativom, članovi u dativu, perfekat)
Lekcija: Meine Pläne-Moji planovi (dass-rečenice)
Meine Pläne-moji planovi (zanimanja, veznik weil)
Meine Pläne-moji planovi (praksa u preduzećima, modalni glagoli u preteritu)
Einen Job suchen-tražiti posao
Pläne machen-praviti planove/Lerntipps-savjeti za učenje
Freundschaft (lične zamjenice u dativu)
Freundschaft (Komparativ)
Freundschaft (Vergleiche formulieren)
Pjesme o prijateljstvu
Obnavljanje 3.lekcije "Prijateljstvo"
Ovo mi se dopada (glagol gefallen)
Ovo mi se dopada (ponavljanje ličnih zamjenica u dativu I pridjevi)
Ovo mi se dopada (Mješovita pridjevska deklinacija)
Ovo mi se dopada (Ponavljanje mješovite pridjevske deklinacije)