Lekcije

Zusammenleben
Laune
Text:"Die Carl-Strehl Schule in Marburg"
Interview mit einer Schülerin/Intervju sa jednom učenicom
Zusammenleben im Internat/Zajednički život u internatu
Obnavljanje 5.lekcije (Bilder und Töne)
Obnavljanje gradiva iz I polugođa (dass-rečenice, weil-rečenice, zanimanja, modalni glagoli u preteritu)
Obnavljanje gradiva iz 1.polugođa (wenn-rečenice, modalni glagoli sollen i dürfen)
Obnavljanje gradiva iz 1.polugođa (lične zamjenice u dativu, komparativ)
Obnavljanje gradiva iz 1.polugođa (povratne zamjenice, welcher-dieser-jeder)
Ovo mi se dopada (glagol gefallen)
Ovo mi se dopada (ponavljanje ličnih zamjenica u dativu I pridjevi)
Ovo mi se dopada (Mješovita pridjevska deklinacija)
Ovo mi se dopada (Ponavljanje mješovite pridjevske deklinacije)
Slaba pridjevska deklinacija (Schwache Adjektivdeklination)
Mladi u Njemačkoj (Jugendliche in Deutschland)
Obnavljanje (Opisivanje osoba, dopunjavanje dijaloga)
Obnavljanje (glagol gefallen, mješovita pridjevska deklinacija, slaba pridjevska deklinacija)
Lektion 7. Mehr über mich (Vermutungen)
Ordinalzahlen –Datum